UKUCAVANJE BROJEVA

PROCEDURA

Ovo je procedura “ukucavanja” novog broja motora
Postoje dve varijante za utiskivanje novog broja motora ili šasije.
Jedna je ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je ID oznaka motora oštećena, a druga je ako se prilikom uvoza to utvrdi.

Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je broj oštećen, tehnički pregled vam izdaje izveštaj o identifikacionoj ili ID oznaci motora na posebnom obrascu, ako se prilikom uvoza utvrdi da broj nije čitljiv dobija se nalaz o neuskladjenosti i u tom slučaju nije potrebno ići na tehnički pregled.

Sa tim izveštajem odlazite u nadležnu policijsku upravu, odnosno policijsku stanicu prema mestu prebivališta i podnosite zahtev za forenzicki pregled.

Dodatna dokumentacija

a) izveštaj o ID oznaci koji ste dobili na tehničkom pregledu, ili nalaz o neuskladjenosti, uz taj dokument neophoda je fotografija predmetne ID oznake.
b) naknada za forenzicki pregled i veštačenje 3.000din, za VIN 5.000din.

Mogući dodatni troškovi

Ako ne može da se utvrdi kompletan broj motora, uključujući i tipsku oznaku motora, onda vlasnik mora da nabavi potvrdu predstavnika proizvođača u Srbiji o tipskoj oznaci motora koji je ugrađen u njegov auto.

Gde se radi "ukucavanje" novog broja motora?

Utiskivanje za šumadijski okrug vrši se u Kragujevcu u auto centru Jovalex

Troškovi