REGISTRACIJA VOZILA

Nudimo Vam kompletnu registraciju na jednom mestu!

Naše usluge

Način plaćanja

Specijalna ponuda za registraciju vozila na rate sa ili bez učešća.

Brzo i efikasno bez odlaska u MUP jer mi imamo sve što je potrebno.

Za produženje registracije vozila potrebna su sledeća dokumenta:

Podaci o vlasniku vozila:
– Za fizičko lice – lična karta
– Za pravno lice – rešenje Agencije za privredne registre i Potvrda o PIB
– Za vozila fizičkih lica kupljena na lizing – izvod lizing kuće iz Agencije za privredne registre, potvrda (ovlašćenje) lizing kuće za registraciju vozila i lična karta korisnika lizinga
– Za vozila pravnih lica kupljena na lizing-izvod lizing kuće iz APR, izvod korisnika lizinga iz APR, ugovor o lizingu, potvrda lizing kuće za registraciju vozila
– Saobraćajna dozvola
– Dokaz o plaćenim taksama, polisa obaveznog osiguranja i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana, a sve to brzo i efikasno možete dobiti kod nas.

Ukoliko prvi put registrujete vaše vozilo, uvezeno iz inostranstva, pored prethodno pomenutih dokumenata, potrebno je:
– Dokaz o poreklu i vlasništvu vozila
– Saobraćajna dozvola
– Carinska deklaracija i carinski račun, a ako je vozilo ocarinjeno preko firme, potrebno je Rešenje iz APR i Potvrda o PIB-u i izjava kako je vozilo došlo u zemlju
– Inostrani račun
– Ugovor o kupoprodaji vozila, odnosno faktura sa podacima o budućem vlasniku i vozilu, ako je vozilo kupljeno od pravnog lica
– Dokaz o izmirenim poreskim obavezama

Registracija vozila važi godinu dana a možete je produžiti 30 dana pre isteka pri čemu datum važenja registracije ostaje nepromenjen. Prilikom registracije dobija se nova registarska nalepnica koja se lepi na donji desni ugao vetrobranskog stakla (staru nalepnicu treba ukloniti). Ukoliko registrujete auto 30 dana posle isteka registracije datum iste će biti promenjen (pomeren) i bićete u obavezi da vratite stare tablice i platite nove.

Zakažite kod nas